Preguntas frecuentes

ACTA ASAMBLEA XERAL 22/05/19

Queridas familias:

Poñemos á vosa disposición a acta da Asamblea Xeral celebrada o pasado 22 de maio, a cal tiña os seguintes puntos do día:

1. Cambio da Xunta Directiva
2. Novo Regulamento do Comedor
3. Renovación da cuota de socios
4. Comunicación dos resultados das enquisas de actividades extraescolares.
5. Excursión e graduación de 6º de Primaria.
6. Rogos e preguntas

Un sáudo