Preguntas frecuentes

Atletismo

Subvencionada

É unha actividade ideal para que os nenos e nenas se inicien no deporte de forma saudable. O atletismo abarca moitas actividades e prácticas deportivas como son as probas de velocidade, saltos e lanzamentos. Ademáis, o atletismo permite que os nenos/as descarguen enerxia, que se divirtan, que sociabilicen e, por suposto, que tomen bos hábitos de exercicio para o futuro.

PREZO

40€ / ano

IMPARTICIÓN DA ACTIVIDADE

CURSO DÍAS HORARIO

1º primaria

Martes, Xoves

16:00 a 17:00

2º primaria

Martes, Xoves

16:00 a 17:00

3º primaria

Martes, Xoves

16:00 a 17:00

4º primaria

Martes, Xoves

16:00 a 17:00

5º primaria

Martes, Xoves

16:00 a 17:00

6º primaria

Martes, Xoves

16:00 a 17:00

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

– Para poder apuntarse ás actividades debedes ser socios da ANPA

– Poden existir variacións ou cancelacións de actividades se non se chega a un número mínimo de alumnos/as para formar grupo ou se supera o cupo.

– No caso de ter maior demanda de prazas que oferta, adxudicaranse segundo os seguintes criterios:

1.- incompatibilidade horaria dos proxenitores (deberase enviar á ANPA se así o requerimos)
2.- ser beneficiario da bolsa comedor ou semellante
3.- orde de inscripción

– As persoas beneficiarias da bolsa comedor tamén teñen dereito ás actividades subvencionadas polo Concello de forma gratuita.

– Hai que aboar 4€ por neno/a en concepto de seguro, con independencia do número de actividades que acuda