Baloncesto

Privada

Baseámonos en que os nenos aprendan dende un inicio as competencias básicas deste deporte como poden ser botar, pasar, lanzar… desenvolvendo capacidades cognitivas, físicas, emocionais e relacionais vinculadas á adquisición de formas sociais e culturais da motricidad; a educación en valores e a educación para a saúde. Cremos que o nivel de execución será aquel que lles supoña un reto, pero que, á vez, sexa alcanzable por todos, para evitar a frustración e o desánimo e fomentarase a participación de todo o alumnado independentemente do nivel de práctica.

PREZO

15 € / mes

IMPARTICIÓN DA ACTIVIDADE

CURSO DÍAS HORARIO

1º primaria

Martes, Xoves

18:00 a 19:00

2º primaria

Martes, Xoves

18:00 a 19:00

3º primaria

Martes, Xoves

18:00 a 19:00

4º primaria

Martes, Xoves

18:00 a 19:00

5º primaria

Martes, Xoves

18:00 a 19:00

6º primaria

Martes, Xoves

18:00 a 19:00

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

– Para poder apuntarse ás actividades debedes ser socios da ANPA ou pagar unha matrícula de 20€

– Poden existir variacións ou cancelacións de actividades se non se chega a un número mínimo de alumnos/as para formar grupo ou se supera o cupo. A inscrición será por orde de chegada.

– As persoas beneficiarias da bolsa comedor tamén teñen dereito ás actividades subvencionadas polo Concello de forma gratuita.

– ANPA Agarimo correrá cos gastos do seguro anual obrigatorio das actividades privadas. As subvencionadas polo concello xa dispoñen de seguro propio cun custe engadido de 4€.

– As cotas das actividades privadas pagaránse directamente aos monitores ou mediante domiciliación bancaria segundo indique o monitor. No caso das actividades subvencionadas, Natación e POE, pagaránse no momento de apuntarse.