Preguntas frecuentes

Enredados

Subvencionada

Novas tecnoloxías: Descubrir e coñecer a utilidade e o manexo das novas tecnoloxías como ferramenta e complemento á formación dos nenos e nenas, iniciándoos no manexo básico do ordenador ou tableta e fomentando o seu uso razoable e responsable. Os contidos serán: – A introdución á informática e contorna Windows; – O procesador de texto; – Presentacións en power point ou otras app; – Internet, procuras guiadas; O correo electrónico. Os contidos desenvolveránse segundo o nivel do grupo.

PREZO

40€ / ano

IMPARTICIÓN DA ACTIVIDADE

CURSO DÍAS HORARIO

4º primaria

Luns, Mércores / Martes, Xoves

16:00 a 17:00

5º primaria

Luns, Mércores / Martes, Xoves

16:00 a 17:00

6º primaria

Luns, Mércores / Martes, Xoves

16:00 a 17:00

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

– Para poder apuntarse ás actividades debedes ser socios da ANPA

– Poden existir variacións ou cancelacións de actividades se non se chega a un número mínimo de alumnos/as para formar grupo ou se supera o cupo.

– No caso de ter maior demanda de prazas que oferta, adxudicaranse segundo os seguintes criterios:

1.- incompatibilidade horaria dos proxenitores (deberase enviar á ANPA se así o requerimos)
2.- ser beneficiario da bolsa comedor ou semellante
3.- orde de inscripción

– As persoas beneficiarias da bolsa comedor tamén teñen dereito ás actividades subvencionadas polo Concello de forma gratuita.

– Hai que aboar 4€ por neno/a en concepto de seguro, con independencia do número de actividades que acuda