Preguntas frecuentes

Enredados

Subvencionada

Novas tecnoloxías: Descubrir e coñecer a utilidade e o manexo das novas tecnoloxías como ferramenta e complemento á formación dos nenos e nenas, iniciándoos no manexo básico do ordenador ou tableta e fomentando o seu uso razoable e responsable. Os contidos serán: – A introdución á informática e contorna Windows; – O procesador de texto; – Presentacións en power point ou otras app; – Internet, procuras guiadas; O correo electrónico. Os contidos desenvolveránse segundo o nivel do grupo.

PREZO

40€ / ano

IMPARTICIÓN DA ACTIVIDADE

CURSO DÍAS HORARIO

4º primaria

Luns, Mércores

16:00 a 17:00

5º primaria

Luns, Mércores

16:00 a 17:00

6º primaria

Luns, Mércores

16:00 a 17:00

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

– Para poder apuntarse ás actividades debedes ser socios da ANPA

– Poden existir variacións ou cancelacións de actividades se non se chega a un número mínimo de alumnos/as para formar grupo ou se supera o cupo.

- No caso de ter maior demanda de prazas que oferta, adxudicaranse por orde de inscripción

– Para poder acudir as actividades, todos os nenos e nenas, incluidos os beneficiarios de bolsa de comedor, teñen que pagar o seguro correspondente:

- 35€ no caso de judo, que inclúe a federación obrigatoria

- 4€ no resto de actividades

- As persoas beneficiarias de bolsa de comedor, teñen subvencionado o 100% do importe das actividades, agás Judo e teatro que son privadas