Preguntas frecuentes

Fútbol sala

Subvencionada

Estimula a coordinación motora, a velocidade e o control do corpo. Mellora a visión periférica: os nenos han de poñer atención en non só no que teñen diante senón no que ocorre á súa ao redor. Pero o fútbol non só ofrece vantaxes no ámbito físico, grazas á práctica deste deporte os nenos adquiren valores como a capacidade de traballo en equipo, a disciplina, o esforzo e mellora a autoestima.

PREZO

40€ / ano

IMPARTICIÓN DA ACTIVIDADE

CURSO DÍAS HORARIO

1º primaria

Luns, Mércores

16:00 a 17:00

2º primaria

Luns, Mércores

16:00 a 17:00

3º primaria

Luns, Mércores

16:00 a 17:00

4º primaria

Luns, Mércores

17:00 a 18:00

5º primaria

Luns, Mércores

17:00 a 18:00

6º primaria

Luns, Mércores

17:00 a 18:00

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

– Para poder apuntarse ás actividades debedes ser socios da ANPA

– Poden existir variacións ou cancelacións de actividades se non se chega a un número mínimo de alumnos/as para formar grupo ou se supera o cupo.

- No caso de ter maior demanda de prazas que oferta, adxudicaranse por orde de inscripción

– Para poder acudir as actividades, todos os nenos e nenas, incluidos os beneficiarios de bolsa de comedor, teñen que pagar o seguro correspondente:

- 35€ no caso de judo, que inclúe a federación obrigatoria

- 4€ no resto de actividades

- As persoas beneficiarias de bolsa de comedor, teñen subvencionado o 100% do importe das actividades, agás Judo e teatro que son privadas