Preguntas frecuentes

Judo

Privada

A metodoloxía empregada nas nosas clases está fundamentada no principio xeral do Judo, que non é outro que un sistema integral de perfeccionamento das destrezas físicas, técnicas e sociais. Na nosa intención está facer valer o dereito de todos os nenos e nenas a practicar deporte en condicións de igualdade, por encima das súas limitacións físicas e psíquicas ou calidades deportivas.

PREZO

21€ / mes

PUNTUALIZACIÓNS

1 Nen@ 21€/mes - 2 Irmáns 32€/mes - 3 Irmáns 42€/mes Licenza federativa, que nós denominamos trámite de inicio de curso, xa que inclúe máis cousas que a propia licenza 35€ por nen@ e ano.

IMPARTICIÓN DA ACTIVIDADE

CURSO DÍAS HORARIO

4º infantil

Martes, Xoves

16:00 a 17:00

5º infantil

Martes, Xoves

16:00 a 17:00

6º infantil

Martes, Xoves

16:00 a 17:00

1º primaria

Martes, Xoves

16:00 a 17:00

2º primaria

Martes, Xoves

16:00 a 17:00

3º primaria

Martes, Xoves

17:00 a 18:00

4º primaria

Martes, Xoves

17:00 a 18:00

5º primaria

Martes, Xoves

17:00 a 18:00

6º primaria

Martes, Xoves

17:00 a 18:00

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

– Para poder apuntarse ás actividades debedes ser socios da ANPA

– Poden existir variacións ou cancelacións de actividades se non se chega a un número mínimo de alumnos/as para formar grupo ou se supera o cupo.

- No caso de ter maior demanda de prazas que oferta, adxudicaranse por orde de inscripción

– Para poder acudir as actividades, todos os nenos e nenas, incluidos os beneficiarios de bolsa de comedor, teñen que pagar o seguro correspondente:

- 35€ no caso de judo, que inclúe a federación obrigatoria

- 4€ no resto de actividades

- As persoas beneficiarias de bolsa de comedor, teñen subvencionado o 100% do importe das actividades, agás Judo e teatro que son privadas