Preguntas frecuentes

Multideporte

Subvencionada

É unha actividade que procura fomentar o deporte para unha vida saudable e coñecer diferentes variedades deportivas que favorezan a adquisición das adecuadas habilidades motrices. Ten como obxectivo principal desenvolver a psicomotricidade e a coordinación xeral.

Esta actividade tamén axudará aos nenos e nenas a atopar o deporte mais axeitado ás características e gustos persoais de cada un.

PREZO

40€ / ano

IMPARTICIÓN DA ACTIVIDADE

CURSO DÍAS HORARIO

4º infantil

Luns, Mércores

16:00 a 17:00

5º infantil

Luns, Mércores

16:00 a 17:00

6º infantil

Luns, Mércores

16:00 a 17:00

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

– Para poder apuntarse ás actividades debedes ser socios da ANPA

– Poden existir variacións ou cancelacións de actividades se non se chega a un número mínimo de alumnos/as para formar grupo ou se supera o cupo.

- No caso de ter maior demanda de prazas que oferta, adxudicaranse por orde de inscripción

– Para poder acudir as actividades, todos os nenos e nenas, incluidos os beneficiarios de bolsa de comedor, teñen que pagar o seguro correspondente:

- 35€ no caso de judo, que inclúe a federación obrigatoria

- 4€ no resto de actividades

- As persoas beneficiarias de bolsa de comedor, teñen subvencionado o 100% do importe das actividades, agás Judo e teatro que son privadas