Preguntas frecuentes

MULTIDEPORTE

Subvencionada

É unha actividade que procura fomentar o deporte para unha vida saudable e coñecer diferentes variedades deportivas que favorezan a adquisición das adecuadas habilidades motrices. Ten como obxectivo principal desenvolver a psicomotricidade e a coordinación xeral.

Esta actividade tamén axudará aos nenos e nenas a atopar o deporte mais axeitado ás características e gustos persoais de cada un.

PREZO

40€ / ano

IMPARTICIÓN DA ACTIVIDADE

CURSO DÍAS HORARIO

4º infantil

Martes, Xoves

16:00 a 17:00

5º infantil

Martes, Xoves

16:00 a 17:00

6º infantil

Martes, Xoves

16:00 a 17:00

1º primaria

Martes, Xoves / Mércores, Venres

17:00 a 18:00

2º primaria

Martes, Xoves / Mércores, Venres

17:00 a 18:00

3º primaria

Martes, Xoves / Mércores, Venres

17:00 a 18:00

4º primaria

Martes, Xoves

17:00 a 18:00

5º primaria

Martes, Xoves

17:00 a 18:00

6º primaria

Martes, Xoves

17:00 a 18:00

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

– Para poder apuntarse ás actividades debedes ser socios da ANPA

– Poden existir variacións ou cancelacións de actividades se non se chega a un número mínimo de alumnos/as para formar grupo ou se supera o cupo.

– No caso de ter maior demanda de prazas que oferta, adxudicaranse segundo os seguintes criterios:

1.- incompatibilidade horaria dos proxenitores (deberase enviar á ANPA se así o requerimos)
2.- ser beneficiario da bolsa comedor ou semellante
3.- orde de inscripción

– As persoas beneficiarias da bolsa comedor tamén teñen dereito ás actividades subvencionadas polo Concello de forma gratuita.

– Hai que aboar 4€ por neno/a en concepto de seguro, con independencia do número de actividades que acuda