Preguntas frecuentes

PASIMISÍ

Subvencionada

Xogos Populares e Tradicionais: Xogos infantís clásicos ou tradicionais, que se realizan sen axuda de xoguetes tecnoloxicamente complexos, senón co propio corpo ou con recursos facilmente dispoñibles na natureza (area, pedriñas, certos ósos como as tabas, follas, flores, ramas, etc.) ou entre obxectos caseiros ou materiais reciclados.

PREZO

40€ / ano

IMPARTICIÓN DA ACTIVIDADE

CURSO DÍAS HORARIO

4º infantil

Luns, Mércores

17:00 a 18:00

5º infantil

Luns, Mércores

17:00 a 18:00

6º infantil

Luns, Mércores

17:00 a 18:00

1º primaria

2º primaria

3º primaria

4º primaria

5º primaria

6º primaria

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

– Para poder apuntarse ás actividades debedes ser socios da ANPA

– Poden existir variacións ou cancelacións de actividades se non se chega a un número mínimo de alumnos/as para formar grupo ou se supera o cupo.

– No caso de ter maior demanda de prazas que oferta, adxudicaranse segundo os seguintes criterios:

1.- incompatibilidade horaria dos proxenitores (deberase enviar á ANPA se así o requerimos)
2.- ser beneficiario da bolsa comedor ou semellante
3.- orde de inscripción

– As persoas beneficiarias da bolsa comedor tamén teñen dereito ás actividades subvencionadas polo Concello de forma gratuita.

– Hai que aboar 4€ por neno/a en concepto de seguro, con independencia do número de actividades que acuda