Preguntas frecuentes

Patinaxe

Subvencionada

É unha actividade recreativa e un deporte que axuda a desenvolver o equilibrio e a harmonía corporal, a través de movementos e exercicios. Unha boa técnica pode axudar aos nenos a que se familiaricen co desprazamento sobre os patíns e desenvolvan variados movementos como unha seda.

PREZO

40 € / ano

PUNTUALIZACIÓNS

CUOTA ANUAL: 1 neno 40 € ; 2 irmáns 32 € / nen@; 3 irmáns 28 € / nen@; 4 irmáns 24 € / nen@ . Hai que pagar un seguro a maiores de 4 €

IMPARTICIÓN DA ACTIVIDADE

CURSO DÍAS HORARIO

1º primaria

Luns, Mércores / Martes, Xoves

16:00 a 17:00 / 17:00 a 18:00

2º primaria

Luns, Mércores / Martes, Xoves

16:00 a 17:00 / 17:00 a 18:00

3º primaria

Luns, Mércores / Martes, Xoves

16:00 a 17:00 / 17:00 a 18:00

4º primaria

Luns, Mércores / Martes, Xoves

17:00 a 18:00 / 16:00 a 17:00

5º primaria

Luns, Mércores / Martes, Xoves

17:00 a 18:00 / 16:00 a 17:00

6º primaria

Luns, Mércores / Martes, Xoves

17:00 a 18:00 / 16:00 a 17:00

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

– Para poder apuntarse ás actividades debedes ser socios da ANPA

– Poden existir variacións ou cancelacións de actividades se non se chega a un número mínimo de alumnos/as para formar grupo ou se supera o cupo.

– No caso de ter maior demanda de prazas que oferta, adxudicaranse segundo os seguintes criterios:

1.- incompatibilidade horaria dos proxenitores (deberase enviar á ANPA se así o requerimos)
2.- ser beneficiario da bolsa comedor ou semellante
3.- orde de inscripción

– As persoas beneficiarias da bolsa comedor tamén teñen dereito ás actividades subvencionadas polo Concello de forma gratuita.

– Hai que aboar 4€ por neno/a en concepto de seguro, con independencia do número de actividades que acuda