Preguntas frecuentes

Proxectos

Subvencionada

Actividade na que partindo dun centro de interese ou tema motivador e baixo a metodoloxía de “traballo por proxectos”, desenvolveranse diferentes actividades multidisciplinares nas que os verdadeiros protagonistas serán os nenos e nenas xerando a súa propia aprendizaxe (aprendizaxe significativo) a través da indagación/investigación e experimentación, fomentando á vez o espírito crítico e o traballo en grupo.

PREZO

48€ / ano

IMPARTICIÓN DA ACTIVIDADE

CURSO DÍAS HORARIO

4º infantil

Venres

17:00 a 18:00

5º infantil

Venres

17:00 a 18:00

6º infantil

Venres

17:00 a 18:00

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

– Para poder apuntarse ás actividades debedes ser socios da ANPA

– Poden existir variacións ou cancelacións de actividades se non se chega a un número mínimo de alumnos/as para formar grupo ou se supera o cupo.

- No caso de ter maior demanda de prazas que oferta, adxudicaranse por orde de inscripción

– Para poder acudir as actividades, todos os nenos e nenas, incluidos os beneficiarios de bolsa de comedor, teñen que pagar o seguro correspondente:

- 35€ no caso de judo, que inclúe a federación obrigatoria

- 4€ no resto de actividades

- As persoas beneficiarias de bolsa de comedor, teñen subvencionado o 100% do importe das actividades, agás Judo e teatro que son privadas