Preguntas frecuentes

Xogos Tradicionáis

Subvencionada

PREZO

40 € / ano

PUNTUALIZACIÓNS

1 neno 40€ ; 2 irmáns 32€/nen@; 3 irmáns 28€/nen@; 4 irmáns 24€/nen@

IMPARTICIÓN DA ACTIVIDADE

CURSO DÍAS HORARIO

4º infantil

Martes, Venres

17:00 a 18:00

5º infantil

Martes, Venres

17:00 a 18:00

6º infantil

Martes, Venres

17:00 a 18:00

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

– Para poder apuntarse ás actividades debedes ser socios da ANPA

– Poden existir variacións ou cancelacións de actividades se non se chega a un número mínimo de alumnos/as para formar grupo ou se supera o cupo.

– No caso de ter maior demanda de prazas que oferta, adxudicaranse segundo os seguintes criterios:

1.- incompatibilidade horaria dos proxenitores (deberase enviar á ANPA se así o requerimos)
2.- ser beneficiario da bolsa comedor ou semellante
3.- orde de inscripción

– As persoas beneficiarias da bolsa comedor tamén teñen dereito ás actividades subvencionadas polo Concello de forma gratuita.

– Hai que aboar 4€ por neno/a en concepto de seguro, con independencia do número de actividades que acuda