Preguntas frecuentes

Trámites

ALTAS, BAIXAS E MODIFICACIONS (prazos e operativa).

PRAZOS.

-Inicio do curso: as inscripcións de inicio de curso 2021/22 poderán realizarse dende o día 10 de agosto ata o 30 de Agosto inclusive.

– Durante o resto do curso: novas altas, baixas ou modificacións sobre a alta inicial poderse realizar ata o día 26 do mes en curso e faranse efectivas únicamente a partir do día 1 do mes seguinte. Por exemplo: para comezar o 1 de Outubro é preciso facela inscripción antes do 26 de setembro.

CURSO 2021/22: tralo prazo inicial de inscripción as prazas de comedor foron ocupadas case na súa totalidade polo que só poderemos atender as peticións de novas altas se hai algunha baixa e/ou coincide que hai oco no grupo burbulla e non se supera o aforo máximo do comedor.

As prazas vacantes que poidan xurdir asinaranse entre o 27 e o 30 de cada mes seguindo os criterios de preferencia estipulados:

  • 1.- Socio da ANPA
  • 2.- Necesidade de conciliación
  • 3.- Beneficiarios beca comedor ou similar

…. (podedes ver os demais criterios na doc adxunta)

OPERATIVA (novas altas, baixas ou modificacións sobre a alta inicial)
  • 1.- Pincha no enlace: jardanaycomedores.es
  • 2.- Escolle o noso cole (CEIP María Barbeito)
  • 3.- Usuario: mariabarbeito
  • 4.- Contrasinal: comedores2021

A admisión do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e/ou con discapacidade será estudada polo equipo directivo do centro, condicionando a súa admisión ao feito de dispoñer do persoal necesario para atendelo, así como dos medios que permitan garantir a seguridade e a saúde do/a alumno/a e dos/as outros/as usuarios/as

Imprescindible estar ao corrente dos pagos con Jardanay para que a solicitude sexa válida
– Matrícula de 50€ (gratuita para os socios da ANPA AGARIMO)
– Non terán efecto as comunicadas fora de prazo nin con defecto de forma.
– Non se poderán realizar ningún destes trámites nin por teléfono nin por correo electrónico
– No caso de querer solicitar máis dun servizo ou para máis dun neno ou nena, deberase cubrir e enviar un formulario por cada un deles.
– Se o formulario está correctamente rexistrado, recibirase unha copia da solicitide ao correo electrónico.
– No caso de altas ou aumento de días no comedor, recibirase adicionalmente un segundo mail confirmando a praza. Nestes dous supostos, é imprescindible contar con este mail de confirmación para facer uso dos servizos. Non é necesario o mail de confirmación para o resto de susupuestos (madrugadores, reducción de días ou baixa do servizo).

COMO USAR O SERVIZO DE FORMA ESPORADICA

Para madrugadores deberá avisarse o día antes ao teléfono do coordinador/a no 672 288 130 ou a oficina.

Os pais dos nenos ou nenas con algún tipo de alerxia ou intolerancia alimentaria deberán avisar cun mínimo de dous días de antelación.

CURSO 2021/22: modalidade só dispoñible para madrugadores. No presente curso non é posible ter esta modalidade en comedor.

DIETAS E ALERXIAS ALIMENTARIAS

Dieta branda: Avisarase ao teléfono do coordinador/a ou a oficina antes das 9 da mañá. Non estará dispoñible esta modalidade en “Jardanay en casa» ( menú para levar).

Alerxias ou intolerancias alimentarias (ex. Enfermidade celíaca) : É IMPRESCINDIBLE cubrir o formulario web e facilitar a documentación requerida. Enviarase un mail de confirmación autorizando a incorporación.

MENU PARA LEVAR (“jardanay en casa»)

Con esta modalidade entregarase aos nenos unha bolsa que inclúe dúas barquetas (un primeiro e un segundo) postre e pan para consumir na casa. A comida entrégase refrixerada.

Para solicitalo, débese marcar na inscripción “Menú para llevar” así como os días que desexan apuntarse.

Non é posible combinar as opcións de comer no comedor e Jardanay na casa. O prezo será o mesmo ca o menú no comedor.

CONCILIACIÓN

Os que teñades preferencia por traballar en horario de comedor (14.00 a 16.00h) debedes enviar a documentación que corresponda a anpa.agarimo@gmail.com
– certificado actual de incompatibilidade horaria dos proxenitores que exerzan a custodia
– convenio regulador se procede

SOCIOS ANPA: para renovar/facerse socios, podedes facelo neste enlace : RENOVAR OU FACERSE SOCIO

Os prazos son moi xustos posto que o 30 remata o prazo e o día 9 de setembro arranca o curso escolar. Somos conscientes da inquietude que presenta para moitas familias saber se teñen praza de comedor ou non así vos iremos trasladando a información na medida que a nós nos chegue.

Revisar os seguintes PDFs

CRITERIOS DE ACCESO
GUÍA INFORMATIVA