Preguntas frecuentes

Extraescolares

A nosa misión é organizar e ofrecer diferentes actividades encamiñadas a complementar a formación d@s nos@s fill@s, dando un servizo ás familias e posibilitando a conciliación da vida familiar e laboral. Por isto, intentamos ofertar diferentes tipos de actividades en función da demanda e propostas das familias.

Ao igual que no curso pasado, neste curso 2021/22 e a pesar das dúbidas que poidamos ter por mor do COVID-19, apostamos novamente por ofertar extraescolares para tentar proporcionar as familias unha axuda para conciliar e ter a maior «normalidade» posible.

 

No caso de nenos/ as con NEE é imprescindible, ademais da petición de praza e de comunicalo ao Equipo Directivo do Colexio para a súa valoración, deberase contactar cos monitores que imparten a actividade para valorar a viabilidade de desenvolver a actividade e os medios necesarios para realizala no seu caso.

OFERTA DE ACTIVIDADES SEGUNDO O CURSO

Elixa un curso: