Preguntas frecuentes

Extraescolares

A nosa misión é organizar e ofrecer diferentes actividades encamiñadas a complementar a formación d@s nos@s fill@s, dando un servizo ás familias e posibilitando a conciliación da vida familiar e laboral. Por isto, intentamos ofertar diferentes tipos de actividades en función da demanda e propostas das familias.

A pesar das dúbidas deste ano por mor do COVID-19, foron esas mesmas razóns as que nos levaron a ofertar extraescolares este curso e tentar proporcionar as familias unha axuda para conciliar e ter a maior «normalidade» posible.

Este ano, non sen moito pesar, tivemos que prescindir de colaboracións con empresas e a oferta é únicamente de extraescolares xestionadas pola Federación de ANPAs.

OFERTA DE ACTIVIDADES SEGUNDO O CURSO

Elixa un curso: