Preguntas frecuentes

Lista predefinitiva de concesiones de becas comedor curso 2019/2020

Publicación da lista predefinitiva de persoas beneficiarias das becas para comedores escolares. O prazo para presentar alegacions e desde mañan día 4  hata o día 17 de outubroambos incluidos.

Tamén podrase consultar esta información no teléfono de información ciudadan 010, os rexistros municipais, o tablón de edictos e red de centros cívicos.

Lista predefinitiva de becas de comedor 2019-20 (147 KB)

Aprobación de listas predefinitivas (520 KB)