Preguntas frecuentes

Resultados enquisas extraescolares

Deixámosvos o resultado das enquisas realizadas sobre as actividades extraescolares.
Moitas grazas pola vosa colaboración!!
 
van a extraescolares
motivo polo que van a extraescolar
enquisas recibidas
non
horario/ conciliar
prezo
contido
EI
52%
58,12%
41,88%
29,92%
3,42%
48,72
1º a 3º EP
64,44%
76,55%
23,45%
23,45%
4,83%
60%
4º a 6º EP
48,83%
68,27%
30,77%
14,42%
5,77%
66,37%
horario conciliación
con fillos
extraescolares pais
16 a 17
17 a 18
16 a 18
no
non
EI
42,74%
19,66%
17,09%
64,10%
31,62%
44,44%
42,73%
1º a 3º P
37,24%
19,31%
18,62%
55,86%
39,31%
43,45%
51,03%
4º a 6º P
29,81%
22,12%
17,31%
42,31%
52,88%
33,65%
53,85%
 
 
** EDUCACIÓN INFANTIL:
Cociña
debuxo/ manualidades
teatro
patinaxe
robótica
judo
fútbol
baile moderno
ximnasia rítmica
multideporte
zumba kids
45,30%
35,90%
33,33%
31,62%
26,50%
24,79%
28,21%
27,35%
27,35%
22,22%
21,37%
guitarra
Intelixencia emocional
Baloncesto
hockey
Ballet
ioga
axedrez
maxia
periodismo
esgrima
21,37%
20,51%
20,51%
17,95%
17,94%
16,24%
12,82%
11,11%
6,84%
5,13%

 

** 1º a 3º EDUCACIÓN PRIMARIA:
Cociña
patinaxe
fútbol
teatro
debuxo/ manualidades
judo
robótica
Baloncesto
zumba kids
baile moderno
ioga
49,66%
32,41%
30,34%
30,34%
26,90%
26,90%
26,21%
26,21%
26,21%
24,13%
24,13%
hockey
guitarra
gimnasia rítmica
multideporte
maxia
Inteligencia emocional
xadrez
Ballet
periodismo
esgrima
22,07%
21,38%
20%
20%
17,93%
16,55%
16,55%
12,41%
9,66%
9,66%

 

** 3º a 6º EDUCACIÓN PRIMARIA:

Cociña
judo
robótica
teatro
debuxo/ manualidades
baile moderno
ximnasia rítmica
Baloncesto
hockey
maxia
48,08%
32,69%
27,89%
24,04%
24,04%
23,08%
23,08%
22,12%
22,12%
21,15%
patinaxe
fútbol
guitarra
esgrima
zumba kids
ioga
periodismo
Intelixencia emocional
multideporte
Ballet
xadrez
20,19%
17,31%
17,31%
15,39%
15,38%
14,42%
13,46%
11,54%
10,58%
8,65%
8,64%