Preguntas frecuentes

Reunión Xeral de Socios/as

Estimados/as socios/as

Pola presenta, a Xunta Directiva do ANPA AGARIMO convócavos a unha reunión xeral ordinaria o vindeiro 30 de outubro ás 17:00 horas en primaira convocatoria e ás 17:30 horas en segunda convocatoria coa seguinte orde do día:

1.- Lectura e aprobación da acta anterior se procede
2.- Balance de contas curso 2019/20
3.- Actividades extraescolares curso 2020/21
4.- Subvencións solicitadas, excursión de 6º, festas e demais eventos
5.- Rogos e preguntas

Dadas as restriccións vixentes por mor da pandemia provocada pola COVID-19, a reunión realizarase por medios telemáticos e publicaremos uns días antes o enlace ara poder asistir. Agardamos contar coa vosa participación.

ANPA AGARIMO